کدام کاندیداها در صدر فضای مجازی قرار دارند؟

داوطلبان انتخابات ۱۴۰۰ در انتظار تایید صلاحیت

درهفته‌ی گذشته از نامزدهای انتخابات ۱۴۰۰ چه خبر؟

 ۲۵ تا ۳۱ اردیبهشت

مرکز پژوهشی بتا با داده کاوی حدود ۵۴ میلیون پست در فضای مجازی در یک هفته گذشته با رصد و بررسی داوطلبان انتخابات ۱۴۰۰ به اشخاصی پرداخته که بیشترین داده شبکه‌های اجتماعی را دارند.

 در مجموع سه بستر حدود  ۲/۸ میلیون محتوا در فضای مجازی پیرامون نامزدهای احتمالی تولید شده که بیشترین تولید محتوا در هر سه بستر پیرامون رئیسی بوده است.

رشد کلی تولید محتوا در این هفته به دلیل پایان مهلت ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری در روز شنبه ۲۵ اردیبهشت بوده است.

این هفته ابراهیم رئیسی، علی لاریجانی و  محمود احمدی نژاد سه کاندید بحث برانگیز در شبکه‌های اجتماعی بودند که به ترتیب در جایگاه اول تا سوم تولید محتوای تلگرام و اینستاگرام قرار دارند.

در بستر توییتر نام سعید محمد چند بار ترند شد و به این ترتیب وی در مجموع پس از رئیسی در جایگاه دوم این بستر قرار دارد.

یک هفته‌ی پر لایک و بازدید برای رئیسی | لاریجانی  مورد توجه کاربران توییتر

 ۲۵ تا ۳۱ اردیبهشت

 مرکز پژوهشی بتا با داده کاوی نامزدهای انتخابات ۱۴۰۰ به ۵ داوطلبی پرداخته که پست‌های منتشر شده پیرامون این نامزدها دارای بیشترین بازدید در تلگرام و بیشترین تعداد لایک در توییتر و اینستاگرام هستنند.

 میزان لایک محتوای پیرامون لاریجانی در توییتر بیش از سایر نامزدها بوده است. با وجود اینکه وی در این بستر تولید محتوای کمتری نسبت به برخی از نامزدها داشته است. علت این امر را می‌توان فعالیت جدی اکانت لاریجانی در توییتر دید.

در بستر اینستاگرام و تلگرام نیز رئیسی که بیشترین تولید محتوا را داشته بیشترین لایک را هم از کاربران دریافت کرده است.

پایان ثبت نام نامزدها

  ۲۵ اردیبهشت

 مرکز پژوهشی بتا با داده کاوی  ۵/۲ میلیون پست در فضای مجازی در  ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ با رصد و بررسی پست‌های شبکه‌های اجتماعی پیرامون انتخابات ۱۴۰۰ به اشخاصی پرداخته که بیشترین داده شبکه‌های اجتماعی را دارند.

۲۵ اردیبهشت آخرین روز ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری بحث‌های انتخاباتی پیرامون داوطلبان مختلف به اوج خود رسید.

با ثبت نام رئیسی و انتشار بیانیه وی در فضای مجازی تولید محتوای انتخاباتی پیرامون وی افزایش یافته  و نام وی در صدر بسترهای اینستاگرام و تلگرام قرار گرفت.

حامیان سعید جلیلی در توییتر هشتگ جلیلی بیا را ترند کردند. جلیلی سرانجام در ساعات پایانی ثبت نام در ستاد انتخابات حاضر شد.

علی لاریجانی نیز در ساعات اولیه ۲۵ اردیبهشت ثبت نام خود را نهایی کرد و تولید محتوا پیرامون خبر ثبت نام وی و همچنین بیانه‌ای که پس از ثبت نام در جمع خبرنگاران خواند در تلگرام افزایش یافت و در جایگاه دوم تلگرام قرار گرفت. محسن رضایی نیز در جایگاه سوم توییتر قرار دارد.

رئیسی با اختلاف در صدر توجهات کاربران

مرکز پژوهشی بتا با داده کاوی پست‌های مرتبط با نامزدهای ریاست جمهوری ۱۴۰۰ به ۵ نامزد احتمالی پرداخته که پست‌های منتشر شده پیرامون این نامزدها دارای بیشترین بازدید در تلگرام و بیشترین تعداد لایک در توییتر و اینستاگرام هستند.

با ثبت نام رئیسی و انتشار بیانیه وی در فضای مجازی تولید محتوای انتخاباتی پیرامون وی افزایش یافته  و نام وی در صدر توجه کاربران در فضای مجازی است.

 تولید محتوا پیرامون خبر ثبت نام علی لاریجانی و همچنین بیانه‌ای که پس از ثبت نام در جمع خبرنگاران خواند نیز مورد توجه کاربران فضای مجازی بود.

پایان ثبت‌نام داوطلبان ریاست جمهوری و مشخص شدن داوطلبانی که قصد ورود دارند.

  ۲۶ اردیبهشت

 مرکز پژوهشی بتا با داده کاوی  ۶/۵ میلیون پست در فضای مجازی در  ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ با رصد و بررسی پست‌های شبکه‌های اجتماعی پیرامون انتخابات ۱۴۰۰ به اشخاصی پرداخته که بیشترین داده شبکه‌های اجتماعی را دارند.

۲۶ اردیبهشت همراه با اتمام مهلت ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری و مشخص شدن داوطلبانی که قصد ورود به این رقابت را دارند، بحث‌های انتخاباتی پیرامون داوطلبان ثبت نام کننده آغاز شد.

با فعالیت جدی طرفداران رئیسی در شبکه‌های اجتماعی، نام وی در صدر هر سه بستر قرار گرفت.

لاریجانی پس از رئیسی بیشترین محتوای انتخاباتی را در هر سه بستر از آن خود کرده است.

فعالیت حامیان احمدی‌نژاد در اینستاگرام و تلگرام بیش از توییتر است. او جایگاه سوم این دو بستر را به خود اختصاص داده است.

اغلب پست‌ها پیرامون رضایی به خصوص در بستر توییتر محتواهایی هجو و انتقاد از حضور پیاپی او به عنوان داوطلب انتخابات بوده است.

رئیسی و لاریجانی مورد توجه‌ترین نامزد انتخاباتی

مرکز پژوهشی بتا با داده کاوی نامزدهای انتخابات ۱۴۰۰ به ۵ نامزدی پرداخته که پست‌های منتشر شده پیرامون این نامزدها دارای بیشترین بازدید در تلگرام و بیشترین تعداد لایک در توییتر و اینستاگرام هستند.

 ۲۶ اردیبهشت بحث‌های انتخاباتی پیرامون رئیسی سبب شد نام وی بیشترین لایک در توییتر و اینستاگرام و بیشترین بازدید در تلگرام را داشته باشد.

همچنین با افزایش تولید محتوا پیرامون لاریجانی در توییتر و تلگرام  لایک و بازدید پست‌های مرتبط به او افزایش یافته است. وی در این دو بستر در جایگاه دوم قرار دارد.

رقابت تنگاتنگ کاربران برای تولید محتوا پیرامون رئیسی و لاریجانی

  ۲۷ اردیبهشت

 مرکز پژوهشی بتا با داده کاوی  ۸/۶ میلیون پست در فضای مجازی در  ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ با رصد و بررسی پست‌های شبکه‌های اجتماعی پیرامون انتخابات ۱۴۰۰ به اشخاصی پرداخته که بیشترین داده شبکه‌های اجتماعی را دارند.

۲۷ اردیبهشت هنوز لیست داوطلبان تایید صلاحیت‌شده نهایی اعلام نشده اما بحث‌های انتخاباتی پیرامون نامزدهای ثبت‌نام کننده جدی‌تر شده است.

انتشار اخبار پیرامون رئیسی و جهانگیری در تلگرام افزایش یافته و این دو به ترتیب در جایگاه اول و دوم تلگرام قرار دارند. همچنین رئیسی در صدر توییتر قرار دارد.

لاریجانی بیشترین محتوای انتخاباتی را در اینستاگرام از آن خود کرده است.

تولید محتوا پیرامون احمدی‌نژاد مانند دیروز در اینستاگرام و تلگرام بیش از توییتر است. او جایگاه سوم این دو بستر را به خود اختصاص داده است.

جهانگیری موردتوجه‌ترین نامزد در بستر تلگرام | رئیسی مورد توجه افکار عمومی

 مرکز پژوهشی بتا با داده کاوی نامزدهای انتخابات ۱۴۰۰ به ۵ داوطلبی پرداخته که پست‌های منتشر شده پیرامون این داوطلبان دارای بیشترین بازدید در تلگرام و بیشترین تعداد لایک در توییتر و اینستاگرام هستنند.

 ۲۷ اردیبهشت

انتشار اخبار درخواست مرخصی جهانگیری سبب شد نام وی بیشترین بازدید در تلگرام را داشته باشد. رئیسی با اختلاف کمی در جایگاه دوم قرار دارد.

با و جود اینکه رئیسی و احمدی‌نژاد میزان تولید محتوای کمتری نسبت به  لاریجانی در اینستاگرام دارند اما میزان لایک پست‌های مرتبط با آن‌ها از لاریجانی بیشتر است.

اوج‌گیری قاضی‌زاده هاشمی در فضای مجازی

  ۲۸ اردیبهشت

 مرکز پژوهشی بتا با داده کاوی  ۱۰/۵ میلیون پست در فضای مجازی در  ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ با رصد و بررسی پست‌های شبکه‌های اجتماعی پیرامون انتخابات ۱۴۰۰ به اشخاصی پرداخته که بیشترین داده شبکه‌های اجتماعی را دارند.

تعداد پست‌های تولید شده پیرامون نامزدها نشان از انتخاباتی‌تر شدن فضای مجازی دارد.

حامیان سعید محمد با طوفان توییتری وی را صدرنشین این بستر کردند. نکته قابل توجه حضور امیرحسین قاضی زاده هاشمی در بین ده نامزد برتر از نظر تولید محتوا در فضای مجازی بوده است.

انتشار اخبار پیرامون رئیسی و لاریجانی در تلگرام و اینستاگرام افزایش یافته و این دو به ترتیب در جایگاه اول و دوم  قرار دارند. افزایش محتوا پیرامون قاضی زاده هاشمی و حضور رستم قاسمی در بین ده نامزد برتر از نکات قابل توجه بوده است.

افزایش بازدید قاضی‌زاده هاشمی

مرکز پژوهشی بتا با داده کاوی نامزدهای انتخابات ۱۴۰۰ به ۵ داوطلبی پرداخته که پست‌های منتشر شده پیرامون این داوطلبان دارای بیشترین بازدید در تلگرام و بیشترین تعداد لایک در توییتر و اینستاگرام هستنند.

 افزایش تولید محتوا پیرامون سعید محمد باعث افزایش توجهات کاربران توییتر گردید. همچنین حضور قاضی‌زاده هاشمی در بین ۵نامزد پربازدید تلگرام از نکات قابل توجه بوده است.

رقابت داوطلبان ریاست جمهوری در بحث‌های انتخاباتی

  ۲۹ اردیبهشت

 مرکز پژوهشی بتا با داده کاوی  ۷/۸ میلیون پست در فضای مجازی در  ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ با رصد و بررسی پست‌های شبکه‌های اجتماعی پیرامون انتخابات ۱۴۰۰ به اشخاصی پرداخته که بیشترین میزان داده شبکه‌های اجتماعی را دارند.

۲۹ اردیبهشت  فعالیت ستادهای نامزدها جدی‌تر شده و انتشار محتوای تبلیغاتی نظیر کلیپ و پوستر در شبکه‌های اجتماعی قوت گرفته است.

حمایت توییتری از محمد ادامه دارد و همانند روز گذشته نام وی در صدر محتوای انتخاباتی توییتر است.

 رئیسی نیز همچنان در جایگاه اول اینستاگرام و تلگرام قرار دارد.

میزان تولید محتوا پیرامون جلیلی و لاریجانی در اینستاگرام نزدیک است و این دو به ترتیب در جایگاه دوم و سوم این بستر قرار دارند.

احمدی‌نژاد، رییسی، محمد موردتوجه‌ترین نامزدها به ترتیب در بستر تلگرام، اینستاگرام، توییتر

مرکز پژوهشی بتا با داده کاوی نامزدهای انتخابات ۱۴۰۰ به ۵ داوطلبی پرداخته که پست‌های منتشر شده پیرامون این داوطلبان دارای بیشترین بازدید در تلگرام و بیشترین تعداد لایک در توییتر و اینستاگرام هستنند.

۲۹ اردیبهشت انتشار اخبار و شایعات پیرامون رد یا تایید صلاحیت احمدی‌نژاد سبب شد نام وی بیشترین بازدید در تلگرام را داشته باشد. رئیسی با اختلاف کمی در جایگاه دوم قرار دارد.

با و جود اینکه میزان محتوای اینستاگرامی پیرامون احمدی‌نژاد از جلیلی و لاریجانی کمتر است اما میزان لایک پست‌های وی از آن دو بیشتر است.

محمد و رئیسی که به ترتیب بیشترین تولید محتوای توییتری را از آن خود کرده‌اند به همین ترتیب میزان لایک بیشتری در توییتر دریافت کرده‌اند.

رقابت تنگاتنگ رئیسی و لاریجانی در تولید محتوا |  صعود رستم قاسمی

  ۳۰ اردیبهشت

 مرکز پژوهشی بتا با داده کاوی  ۶/۷ میلیون پست در فضای مجازی در  ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ با رصد و بررسی پست‌های شبکه‌های اجتماعی پیرامون انتخابات ۱۴۰۰ به اشخاصی پرداخته که بیشترین میزان داده شبکه‌های اجتماعی را دارند.

۳۰ اردیبهشت فعالیت تولید محتوا پیرامون انتخابات و داوطلبان در شبکه‌های اجتماعی قوت گرفته است. تولید محتوا حول محور دو نامزد جریان اصلی یعنی رئیسی و لاریجانی بیش از سایر داوطلبان است.

در بستر توییتر و اینستاگرام رئیسی در جایگاه اول و لاریجانی در جایگاه دوم قرار دارد. اما در تلگرام تولید محتوای پیرامون لاریجانی بیشتر از رئیسی است. میزان تولید محتوا پیرامون قاسمی در توییتر افزایش یافته و وی در جایگاه سوم قرار گرفته است.

لاریجانی در مرکز توجه کاربران

 مرکز پژوهشی بتا با داده کاوی نامزدهای انتخابات ۱۴۰۰ به ۵ داوطلبی پرداخته که پست‌های منتشر شده پیرامون این داوطلبان دارای بیشترین بازدید در تلگرام و بیشترین تعداد لایک در توییتر و اینستاگرام هستنند.

 ۳۰ اردیبهشت میزان لایک و بازدید محتوا پیرامون لاریجانی در هر سه بستر شبکه‌های اجتماعی بیش از سایر داوطلبان بوده است.

با و جود اینکه میزان محتوای توییتری پیرامون احمدی‌نژاد نسبت به دو بستر دیگر کمتر است اما میزان لایک پست‌های توییتری پیرامون وی زیاد بوده و نام وی در جایگاه پنجم این بستر قرار گرفته است.

اینستاگرام انتخاباتی‌تر از همیشه

  ۳۱ اردیبهشت

مرکز پژوهشی بتا با داده کاوی  ۷/۹ میلیون پست در فضای مجازی در  ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ با رصد و بررسی پست‌های شبکه‌های اجتماعی پیرامون انتخابات ۱۴۰۰ به اشخاصی پرداخته که بیشترین میزان داده شبکه‌های اجتماعی را دارند.

مرکز پژوهشی بتا با داده کاوی نامزدهای انتخابات ۱۴۰۰ به ۵ داوطلبی پرداخته که پست‌های منتشر شده پیرامون این داوطلبان دارای بیشترین بازدید در تلگرام و بیشترین تعداد لایک در توییتر و اینستاگرام هستنند.

 

شما می توانید متن منتشر شده در خبرگزاری دانشجو در تاریخ ۰۲ خرداد ۱۴۰۰ را در اینجا بخوانید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.