شبکه منتقدان و تخریب‌گران سعید محمد

دبیر شورای عالی مناطق آزاد

با بررسی کلان داده های منتشر شده در بستر توییتر از انتصاب دکتر سعید محمد به سمت مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تا کنون تصویر شبکه  منتقدان و  تخریبگران دکتر سعید محمد استخراج شده است.

با داده کاوی مرکز پژوهشی بتا این شبکه بر اساس ارتباط بین کاربران، سطح نفوذ، شیوه تخریب، شبکه کنشگری قابل استخراج است که در حال حاضر اینفو پیش روی شما بر اساس تعداد دنبال کننده و همچنین داخلی و خارجی منابع دسته بندی شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.