داده‌کاوی پیرامون نامزدهای انتخابات ۱۴۰۰ در هفته گذشته – ۱۵ تا ۲۱ خرداد

داده‌کاوی پیرامون نامزدهای انتخابات ۱۴۰۰ در هفته گذشته

۱۵ تا ۲۱ خرداد

 مرکز پژوهشی بتا با داده کاوی حدود ۵۰/۶ میلیون پست در فضای مجازی در یک هفته گذشته به رصد و بررسی داده‌های پیرامون ۷ نامزد انتخابات ۱۴۰۰ در شبکه‌های اجتماعی را پرداخته است.

۱۵ تا ۲۱ خرداد ۱۴۰۰ به طور کلی ۱۸/۳ میلیون پست در تلگرام، ۱۴/۶ میلیون پست در اینستاگرام و ۱۷/۷ میلیون توییت منتشر شده است.

 در این بین ۲/۴ میلیون پست در تلگرام، ۳ میلیون پست در اینستاگرام و   ۹/۸ میلیون توییت پیرامون انتخابات تولید شده است.

 در مجموع سه بستر حدود  ۹/۶ میلیون محتوا در فضای مجازی پیرامون ۷ نامزد انتخابات تولید شده که بیشترین تولید محتوا در هر سه بستر متعلق به رئیسی بوده است.

 در این هفته تولید محتوا پیرامون همتی نسبت به هفته گذشته افزایش یافته و به این ترتیب همتی و جلیلی به ترتیب رتبه دوم و سوم بیشترین داده‌های اینستاگرام و توییتر را دارند.

تولید محتوا پیرامون مهرعلیزاده در تلگرام رشد داشته و وی در جایگاه سوم  این بستر قرار دارد.

داده‌های جلیلی در تلگرام بر خلاف دو بستر دیگر بسیار پایین است و وی در رتبه آخر این بستر قرار دارد.

 مرکز پژوهشی بتا با داده کاوی نامزدهای انتخابات ۱۴۰۰ به بررسی میزان بازدید تلگرام و لایک در توییتر و اینستاگرام پرداخته است.

 میزان لایک و بازدید محتوای پیرامون رئیسی و همتی بیش از سایر نامزدها بوده و این دو به ترتیب در صدر لایک و بازدید هر سه بستر قرار دارند.

جلیلی  در توییتر و اینستاگرام بیشترین لایک را پس از رئیسی و همتی دریافت کرده و در جایگاه سوم قرار دارد.

همزمان با افزایش تولید محتوا پیرامون مهرعلیزاده در تلگرام وی در جایگاه سوم بیشترین بازدید تلگرام در این هفته قرار دارد.

 

آخرین وضعیت کاندیداها بعد از اولین مناظره

 ۱۵ خرداد

مرکز پژوهشی بتا با داده کاوی ۸ میلیون پست در فضای مجازی در  ۱۵ خرداد ۱۴۰۰ با رصد و بررسی پست‌های شبکه‌های اجتماعی پیرامون انتخابات ۱۴۰۰ به نامزدهای این دوره از انتخابات پرداخته است.

۱۵ خرداد همزمان با برگزاری اولین مناظره انتخاباتی داده‌های شبکه‌های اجتماعی پیرامون انتخابات به شدت افزایش یافت و موج جدیدی از موضوعات پیرامون نامزدها شکل گرفت.

داده‌های پیرامون همتی افزایش قابل توجهی داشته است. او در تلگرام و توییتر نه تنها توانسته به میزان داده‌های پیرامون رئیسی(که پیش از این با اختلاف در صدر بود.) دست یابد بلکه با کنار زدن رئیسی در صدر تولید محتوای انتخاباتی این دو بستر جای گرفت.

 رئیسی اما همچنان با اختلاف صدرنشین تولید محتوای اینستاگرام است.

 کمترین تولید محتوای اختصاصی در هر سه بستر متعلق به قاضی‌زاده است.

پس از اولین مناظره توجه کاربران به پست کدام نامزد بیشتر بوده است؟

 مرکز پژوهشی بتا با داده کاوی نامزدهای انتخابات ۱۴۰۰ به بررسی لایک و بازدید آن‌ها پرداخته است.

۱۵خرداد روز برگزاری مناظرات بود که به همین دلیل میزان تولید محتوا و قاعدتا میزان بازدید و لایک محتوا نیز افزایش یافت.

 همتی و رئیسی که به ترتیب بیشترین تولید محتوا انتخاباتی را در توییتر و تلگرام دارند، در صدر لایک و بازدید این دو بستر نیز قرار گرفته‌اند.

در اینستاگرام رئیسی و همتی بیشترین لایک را دریافت کرده‌اند.

بازگشت رییسی به صدر | اوج‌گیری مهرعلیزاده

 ۱۶ خرداد

 مرکز پژوهشی بتا با داده کاوی ۸ میلیون پست در فضای مجازی در  ۱۶ خرداد ۱۴۰۰ با رصد و بررسی پست‌های شبکه‌های اجتماعی پیرامون انتخابات ۱۴۰۰ به نامزدهای این دوره از انتخابات پرداخته است.

۱۶ خرداد یک روز پس برگزاری اولین مناظره انتخاباتی تولید محتوای شبکه‌های اجتماعی پیرامون انتخابات ادامه دارد.

 همتی  و رئیسی با اختلاف کمی به ترتیب در صدر تولید محتوای انتخاباتی توییتر قرار دارند.

 رئیسی همچنین  با اختلاف صدر نشین تولید محتوای تلگرام و اینستاگرام است.

مهرعلیزاده با روند صعودی تولید محتوا در جایگاه سوم توییتر و تلگرام قرار دارد. انتشار مستند مهرعلیزاده در این روز و حواشی آن در افزایش تولید محتوا پیرامون وی نقش داشته است.

رییسی به صدر توجه کاربران بازگشت

 مرکز پژوهشی بتا با داده کاوی نامزدهای انتخابات ۱۴۰۰ به بررسی لایک و بازدید آن‌ها پرداخته است.

۱۶خرداد یک روز پس از مناظرات میزان افزایش تولید محتوا و به همین ترتیب افزایش میزان بازدید و لایک محتوا ادامه دارد.

 رئیسی در صدر لایک  اینستاگرام و توییتر و بازدید تلگرام قرار دارد.

هرچند محتوای تولید شده پیرامون همتی در توییتر کمی بیشتر از رئیسی است با این حال لایک کمتری دریافت کرده و در جایگاه دوم قرار دارد.

افزایش تولید محتوا پیرامون مهرعلیزاده در تلگرام بازدید بیشتر محتوای پیرامون این نامزد را افزایش داده است.

رقابت بین رئیسی و همتی در شبکه‌های مجازی ادامه دارد

 ۱۷ خرداد

 مرکز پژوهشی بتا با داده کاوی  ۷/۱ میلیون پست در فضای مجازی در  ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ با رصد و بررسی پست‌های شبکه‌های اجتماعی پیرامون انتخابات ۱۴۰۰ به نامزدهای این دوره از انتخابات پرداخته است.

۱۷ خرداد رقابت بین رئیسی و همتی در شبکه‌های مجازی ادامه دارد. و این دو به ترتیب در جایگاه اول و دوم هر سه بستر قرار دارند.

تولید محتوا پیرامون رضایی در اینستاگرام افزایش یافته و وی در جایگاه سوم این بستر قرار دارد.

پست کدام یک از نامزدها بیشتر مورد توجه کاربران قرار گرفته است؟

 مرکز پژوهشی بتا با داده کاوی نامزدهای انتخابات ۱۴۰۰ به بررسی لایک و بازدید آن‌ها پرداخته است. رئیسی و همتی در صدر لایک  اینستاگرام و توییتر و بازدید تلگرام قرار دارند.هرچند محتوای تولید شده پیرامون جلیلی در اینستاگرام  کمتر از رضایی است با این حال لایک بیشتری از رضایی دریافت کرده و در جایگاه سوم قرار دارد.

وضعیت تولید محتوا پیرامون نامزدهای ریاست جمهوری بعد از مناظره دوم

 ۱۸ خرداد

 مرکز پژوهشی بتا با داده کاوی  ۸/۱ میلیون پست در فضای مجازی در  ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ با رصد و بررسی پست‌های شبکه‌های اجتماعی پیرامون انتخابات ۱۴۰۰ به نامزدهای این دوره از انتخابات پرداخته است.

۱۸ خرداد دومین مناظره با محوریت موضوعات فرهنگی و اجتماعی برگزار شد. تولید محتوای انتخاباتی در این روز به شدت افزایش یافته است.

رئیسی، همتی و مهرعلیزاده به ترتیب در صدر تولید محتوای توییتر و تلگرام قرار دارند.

در اینستاگرام جلیلی در جایگاه سوم قرار دارد.

آخرین وضعیت لایک و بازدید نامزدهای ریاست جمهوری بعد از مناظره دوم در شبکه‌های اجتماعی

 مرکز پژوهشی بتا با داده کاوی نامزدهای انتخابات ۱۴۰۰ به بررسی لایک و بازدید آن‌ها پرداخته است.

۱۸خرداد  رئیسی و همتی به ترتیب در صدر لایک  اینستاگرام و بازدید تلگرام قرار دارند.

هرچند محتوای تولید شده پیرامون همتی در توییتر  کمتر از رئیسی است با این حال لایک بیشتری دریافت کرده و در صدر این بستر قرار دارد.

مهرعلیزاده نیز در جایگاه سوم هر سه بستر قرار دارد.

۱۹ خرداد

مرکز پژوهشی بتا با داده کاوی  ۶/۵ میلیون پست در فضای مجازی در  ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ با رصد و بررسی پست‌های شبکه‌های اجتماعی پیرامون انتخابات ۱۴۰۰ به نامزدهای این دوره از انتخابات پرداخته است.

۱۹ خرداد رقابت بین رئیسی و همتی در شبکه‌های مجازی ادامه دارد. و این دو به ترتیب در جایگاه اول و دوم هر سه بستر قرار دارند.

تولید محتوا پیرامون رضایی در اینستاگرام کاهش یافته و وی در جایگاه ششم این بستر قرار دارد.

 مرکز پژوهشی بتا با داده کاوی نامزدهای انتخابات ۱۴۰۰ به بررسی لایک و بازدید آن‌ها پرداخته است.

۱۹خرداد  رئیسی و همتی به ترتیب در صدر لایک  اینستاگرام و توییتر و بازدید تلگرام قرار دارند.

هرچند محتوای تولید شده پیرامون جلیلی و رضایی در توییتر کمتر از مهرعلیزاده است با این حال  این دو لایک بیشتری از مهرعلیزاده دریافت کرده‌اند.

یک هفته مانده به انتخابات | آخرین وضعیت تولید محتوا نامزدهای انتخاباتی

 ۲۰ خرداد

مرکز پژوهشی بتا با داده کاوی  ۶/۷ میلیون پست در فضای مجازی در  ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ با رصد و بررسی پست‌های شبکه‌های اجتماعی پیرامون انتخابات ۱۴۰۰ به نامزدهای این دوره از انتخابات پرداخته است.

۲۰ خرداد همانند روزهای پیشین رقابت بین رئیسی و همتی در شبکه‌های مجازی ادامه دارد. و این دو به ترتیب در جایگاه اول و دوم هر سه بستر قرار دارند.

جلیلی در توییتر و اینستاگرام و مهرعلیزاده در تلگرام در جایگاه سوم بیشترین تولید محتوا قرار دارند.

پست کدام یک از نامزدها بیشتر مورد توجه کاربران قرار گرفته است؟

مرکز پژوهشی بتا با داده کاوی نامزدهای انتخابات ۱۴۰۰ به بررسی لایک و بازدید آن‌ها پرداخته است.

۲۰ خرداد  رئیسی و همتی به ترتیب در صدر لایک  اینستاگرام و بازدید تلگرام قرار دارند.

هرچند محتوای تولید شده پیرامون جلیلی در توییتر کمتر از همتی است با این حال وی لایک بیشتری دریافت کرده‌ و در جایگاه دوم این بستر قرار دارد.

بررسی تولید محتوا پیرامون نامزدهای انتخاباتی

 ۲۱ خرداد

 مرکز پژوهشی بتا با داده کاوی  ۶/۳ میلیون پست در فضای مجازی در  ۲۱ خرداد ۱۴۰۰ با رصد و بررسی پست‌های شبکه‌های اجتماعی پیرامون انتخابات ۱۴۰۰ به نامزدهای این دوره از انتخابات پرداخته است.

۲۱ خرداد رئیسی و همتی به ترتیب در جایگاه اول و دوم  تلگرام و اینستاگرام قرار دارند.

 بیشترین تولید محتوا در توییتر پس از رئیسی پیرامون جلیلی بوده است. وی همچنین درتلگرام و اینستاگرام در جایگاه سوم قرار دارد.

پست کدامیک از نامزدها بیشتر مورد توجه کاربران قرار گرفته است؟

 مرکز پژوهشی بتا با داده کاوی نامزدهای انتخابات ۱۴۰۰ به بررسی لایک و بازدید آن‌ها پرداخته است.

۲۱ خرداد  رئیسی و همتی به ترتیب در صدر لایک  اینستاگرام و بازدید تلگرام قرار دارند. همچنین جلیلی که در توییتر در جایگاه دوم تولید محتوا قرار دارد، پس از رئیسی بیشترین لایک را دریافت کرده است.

هرچند محتوای تولید شده پیرامون قاضی‌زاده در تلگرام کمتر از مهرعلیزاده است با این حال وی لایک بیشتری دریافت کرده‌ است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *