تصویر شخصیت

امروزه بیشتر افراد جوامع مدرن به اشکال گوناگون با اشخاص مشهور رابطه‌ی نامتقابل صمیمی برقرار و آن را حفظ می‌کنند. هنرپیشه‌های سینما و تلویزیون، مجریان، خوانندگان معروف، ورزشکاران، بلاگرها، سلبریتی‌ها، شخصیت‌های سیاسی و افرادی از این دست به چهره‌های آشنا و مشخصی تبدیل می‌شوند که افراد در جریان زندگی روزمره‌شان اغلب درمورد آن‌ها بحث می‌کنند و حتی از آن‌ها با اسم کوچکشان یاد می‌کنند.

تصویر شخصیت

امروزه بیشتر افراد جوامع مدرن به اشکال گوناگون با اشخاص مشهور رابطه‌ی نامتقابل صمیمی برقرار و آن را حفظ می‌کنند. هنرپیشه‌های سینما و تلویزیون، مجریان، خوانندگان معروف، ورزشکاران، بلاگرها، سلبریتی‌ها، شخصیت‌های سیاسی و افرادی از این دست به چهره‌های آشنا و مشخصی تبدیل می‌شوند که افراد در جریان زندگی روزمره‌شان اغلب درمورد آن‌ها بحث می‌کنند و حتی از آن‌ها با اسم کوچکشان یاد می‌کنند.

تصویر شخصیت

امروزه بیشتر افراد جوامع مدرن به اشکال گوناگون با اشخاص مشهور رابطه‌ی نامتقابل صمیمی برقرار و آن را حفظ می‌کنند. هنرپیشه‌های سینما و تلویزیون، مجریان، خوانندگان معروف، ورزشکاران، بلاگرها، سلبریتی‌ها، شخصیت‌های سیاسی و افرادی از این دست به چهره‌های آشنا و مشخصی تبدیل می‌شوند که افراد در جریان زندگی روزمره‌شان اغلب درمورد آن‌ها بحث می‌کنند و حتی از آن‌ها با اسم کوچکشان یاد می‌کنند.

تصویر شخصیت

امروزه بیشتر افراد جوامع مدرن به اشکال گوناگون با اشخاص مشهور رابطه‌ی نامتقابل صمیمی برقرار و آن را حفظ می‌کنند. هنرپیشه‌های سینما و تلویزیون، مجریان، خوانندگان معروف، ورزشکاران، بلاگرها، سلبریتی‌ها، شخصیت‌های سیاسی و افرادی از این دست به چهره‌های آشنا و مشخصی تبدیل می‌شوند که افراد در جریان زندگی روزمره‌شان اغلب درمورد آن‌ها بحث می‌کنند و حتی از آن‌ها با اسم کوچکشان یاد می‌کنند.

شخصیت‌های رسانه‌ای با اجرای نقش‌ها و نمایش‌ها ظرفیت ایجاد صمیمیت با انبوه مخاطبان را دارند و هرکدام از مخاطبان احساس می‌کنند که آن شخصیت را می‌شناسند همانگونه که دوستانشان را می‌شناسند.

 شخصیت‌های مورد توجه در سطح جامعه غالبا مورد نقد و بررسی کاربران فضای مجازی قرار می‌گیرد. میزان موافقت و مخالفت کاربران با فعالیت‌های شخصیت مورد نظر، میزان محبوبیت‌اش، القاب، صِفت‌ها و دیگر ویژگی‌های آنان می‌تواند مورد بررسی تیم بتا قرار گرفته تا این اشخاص به شناخت و درک دقیقی از خود در افکار عمومی دست یابند. در واقع تصویر شخصیت، بررسی درک افکار عمومی از یک شخص خاص و مشهور در جامعه می‌باشد. در خلال این بررسی‌ها بازتاب امواج و کمپین‌های صورت گرفته پیرامون شخص مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد.

شخصیت‌های رسانه‌ای با اجرای نقش‌ها و نمایش‌ها ظرفیت ایجاد صمیمیت با انبوه مخاطبان را دارند و هرکدام از مخاطبان احساس می‌کنند که آن شخصیت را می‌شناسند همانگونه که دوستانشان را می‌شناسند.

 شخصیت‌های مورد توجه در سطح جامعه غالبا مورد نقد و بررسی کاربران فضای مجازی قرار می‌گیرد. میزان موافقت و مخالفت کاربران با فعالیت‌های شخصیت مورد نظر، میزان محبوبیت‌اش، القاب، صِفت‌ها و دیگر ویژگی‌های آنان می‌تواند مورد بررسی تیم بتا قرار گرفته تا این اشخاص به شناخت و درک دقیقی از خود در افکار عمومی دست یابند. در واقع تصویر شخصیت، بررسی درک افکار عمومی از یک شخص خاص و مشهور در جامعه می‌باشد. در خلال این بررسی‌ها بازتاب امواج و کمپین‌های صورت گرفته پیرامون شخص مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد.

 اگرچه تعامل مخاطبان با شخصیت‌های مشهور رسانه‌ای درجات مختلفی از درگیری ذهنی و عاطفی بینندگان با این شخصیت‌ها را شامل می‌شود اما پدیده جایگزینی هم‌صحبت انسانی با یک شخصیت یا چهره محبوب و تعامل با آنان را می‌توان مسئله‌ای مهم در عرصه ارتباطی و فرهنگی تلقی کرد و آن را نتیجه‌ی فقدان تماس‌های اجتماعی واقعی دانست.

در واقع برخی شخصیت‌های مشهور به خلق نوعی اجتماع کمک می‌کنند که بینندگان به طور مرتب به گفتگو و تعامل با آن می‌پردازند. آنان نوعی صمیمیت و روابط فرااجتماعی با مخاطبان ایجاد می‌کنند

 اگرچه تعامل مخاطبان با شخصیت‌های مشهور رسانه‌ای درجات مختلفی از درگیری ذهنی و عاطفی بینندگان با این شخصیت‌ها را شامل می‌شود اما پدیده جایگزینی هم‌صحبت انسانی با یک شخصیت یا چهره محبوب و تعامل با آنان را می‌توان مسئله‌ای مهم در عرصه ارتباطی و فرهنگی تلقی کرد و آن را نتیجه‌ی فقدان تماس‌های اجتماعی واقعی دانست.

در واقع برخی شخصیت‌های مشهور به خلق نوعی اجتماع کمک می‌کنند که بینندگان به طور مرتب به گفتگو و تعامل با آن می‌پردازند. آنان نوعی صمیمیت و روابط فرااجتماعی با مخاطبان ایجاد می‌کنند

و در خلال ارتباط مداوم با مخاطبان، کاراکتر و الگویی برای رفتار آنان فراهم می‌کنند. گاها این افراد تاثیر به سزایی در تصمیم‌گیری‌های مهم اجتماعی، چه در ایران چه در خارج از کشور را دارند. تا جایی که امروزه اغلب تبلیغات (تبلیغات محصول و حتی تبلیغات سیاسی) توسط این افراد صورت می‌پذیرد.

بررسی کلان داده‌های شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد بسیاری از این شخصیت‌ها که به عنوان سلبریتی شناخته می‌شوند توانسته‌اند با ایجاد تعامل و حس صمیمیت بر مخاطبان برنامه‌های خود بسیار تاثیر گذار باشند. با بررسی شبکه‌های اجتماعی به عنوان مهم‌ترین بسترهای تعاملات اجتماعی و فرهنگی که شهروندان جوامع مدرن به راحتی به آن دسترسی دارند می‌توان دیدگاه کاربران را درباره این شخصیت‌ها مورد سنجش قرار داد.