ارتقا کسب و کار

واضح است که برندسنجی و آنالیز یک محصول تا چه میزان می‌تواند در دیده شدن و فروش آن تاثیرگذار باشد. شبکه‌های اجتماعی می‌تواند مسائل مرتبط با رفتار مشتری را بازنمایی و تحلیل این بازنمایی می‌تواند به شناخت مشتری و پیش‌بینی رفتار مشتری کمک کند.

پیام‌ها و تصاویر و در مجموع محتوای مبادله شده داده‌های با ارزشی هستند که می‌توانند به دستیابی به اطلاعاتی منجر شود که به شناخت بیشتر ما از رفتار مشتری کمک کند. سازمان‌ها و شرکت‌ها نیازمند توجه به اهمیت تحلیل داده‌های شبکه‌های اجتماعی هستند. تیم متخصص بتا آماده همکاری و ارئه‌ی مشاوره‌های پربازده برای ارتقاع کسب و کار شما می‌باشد.

ارتقاء کسب و کار

واضح است که برندسنجی و آنالیز یک محصول تا چه میزان می‌تواند در دیده شدن و فروش آن تاثیرگذار باشد. شبکه‌های اجتماعی می‌تواند مسائل مرتبط با رفتار مشتری را بازنمایی و تحلیل این بازنمایی می‌تواند به شناخت مشتری و پیش‌بینی رفتار مشتری کمک کند.

پیام‌ها و تصاویر و در مجموع محتوای مبادله شده داده‌های با ارزشی هستند که می‌توانند به دستیابی به اطلاعاتی منجر شود که به شناخت بیشتر ما از رفتار مشتری کمک کند. سازمان‌ها و شرکت‌ها نیازمند توجه به اهمیت تحلیل داده‌های شبکه‌های اجتماعی هستند. تیم متخصص بتا آماده همکاری و ارئه‌ی مشاوره‌های پربازده برای ارتقاع کسب و کار شما می‌باشد.

وجود رقابت گسترده در شرکت‌ها و تجارت لزوم استفاده از ابزارها و رویکردهای نوین برای شناسایی، جذب و حفظ مشتریان را روشن می‌سازد. روش‌های داده‌کاوی با قابلیت تحلیل کلان‌داده‌ها می‌تواند سازما‌ها را در این امر یاری کند.

داده‏کاوی فرایند استخراج اطلاعات نهفته، قابل فهم، قابل پیگیری از پایگاه داده‏های بزرگ (big data) و استفاده از آن در تصمیم‏گیری‌های تجاری مهم است. به وسیله داده‌کاوی می‌توان تاثیر فعالیت‌های شرکت بر رفتار مشتریان را از طریق بازخورد در فضای مجازی و با بررسی داده‌های منتشر شده سنجید.

وجود رقابت گسترده در شرکت‌ها و تجارت لزوم استفاده از ابزارها و رویکردهای نوین برای شناسایی، جذب و حفظ مشتریان را روشن می‌سازد. روش‌های داده‌کاوی با قابلیت تحلیل کلان‌داده‌ها می‌تواند سازما‌ها را در این امر یاری کند.

داده‏کاوی فرایند استخراج اطلاعات نهفته، قابل فهم، قابل پیگیری از پایگاه داده‏های بزرگ (big data) و استفاده از آن در تصمیم‏گیری‌های تجاری مهم است. به وسیله داده‌کاوی می‌توان تاثیر فعالیت‌های شرکت بر رفتار مشتریان را از طریق بازخورد در فضای مجازی و با بررسی داده‌های منتشر شده سنجید.

از نمونه‌های بارز مزیت‌های داده‌کاوی در ارتقا کسب و کارها و به خصوص کسب و کارهای متکی بر اینترنت آن است که می‌توان رفتارهای مشتریان را در آینده پیش‌بینی کرد. به این‌صورت که با بررسی و تحلیل داده‌های ارائه شده توسط مشتریان در فضای مجازی، می‌توان  نوع رویکرد مشتری به فعالیت و کالا یا خدمات ارائه شده شرکت یا سازمان را تحلیل کرد. همچنین به وسیله تهیه گزارش‌های افکارسنجی کاربران می‌توان جایگاه شرکت یا سازمان را در میان شرکت‎های رقیب شناسایی کرد. همچنین به وسیله شناخت نظرات ارائه شده کاربران در فضای مجازی می‌توان به اصلاح به تحلیل ساختار و حتی خط مشی‌های شرکت از نظر مشتریان پرداخت. به دلیل ماهیت محدودیت ناپذیر این شبکه‌ها برایند این تحلیل و یا حتی تحلیل کمپین‌های ایجاد شده پیرامون یک محصول به پیشرفت ارائه خدمات و کالای شرکت، بازاریابی، برندسنجی و آنالیز محصولات از نظر مشتریان کمک کند.

از نمونه‌های بارز مزیت‌های داده‌کاوی در ارتقا کسب و کارها و به خصوص کسب و کارهای متکی بر اینترنت آن است که می‌توان رفتارهای مشتریان را در آینده پیش‌بینی کرد. به این‌صورت که با بررسی و تحلیل داده‌های ارائه شده توسط مشتریان در فضای مجازی، می‌توان  نوع رویکرد مشتری به فعالیت و کالا یا خدمات ارائه شده شرکت یا سازمان را تحلیل کرد. همچنین به وسیله تهیه گزارش‌های افکارسنجی کاربران می‌توان جایگاه شرکت یا سازمان را در میان شرکت‎های رقیب شناسایی کرد. همچنین به وسیله شناخت نظرات ارائه شده کاربران در فضای مجازی می‌توان به اصلاح به تحلیل ساختار و حتی خط مشی‌های شرکت از نظر مشتریان پرداخت. به دلیل ماهیت محدودیت ناپذیر این شبکه‌ها برایند این تحلیل و یا حتی تحلیل کمپین‌های ایجاد شده پیرامون یک محصول به پیشرفت ارائه خدمات و کالای شرکت، بازاریابی، برندسنجی و آنالیز محصولات از نظر مشتریان کمک کند.