آخرین وضعیت نامزد‌ها در شبکه‌های اجتماعی/ رئیسی پیشروی تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی

آخرین وضعیت نامزدها در شبکه‌های اجتماعی دو هفته مانده به انتخابات

در هفته گذشته از نامزدهای  انتخابات  ۱۴۰۰ چه خبر؟

۸ تا ۱۴ خرداد

مرکز  پژوهشی  بتا با  داده  کاوی حدود ۴۹/۴ میلیون پست در فضای مجازی در یک هفته گذشته به رصد و بررسی داده‌های پیرامون ۷ نامزد  انتخابات  ۱۴۰۰ در شبکه‌های اجتماعی را پرداخته است.

در این بین ۱/۳۶۸ میلیون پست در تلگرام، ۱/۳۱۱ میلیون پست در اینستاگرام و   ۴/۸۷۵ میلیون توییت پیرامون انتخابات تولید شده است.

در مجموع سه بستر حدود  ۳/۷۷۸ میلیون محتوا در فضای مجازی پیرامون ۷ نامزد انتخابات تولید شده که بیشترین تولید محتوا در هر سه بستر متعلق به  رئیسی بوده است.

جلیلی و  همتی به ترتیب رتبه دوم و سوم بیشترین داده‌های اینستاگرام و توییتر را دارند.

داده‌های جلیلی در تلگرام بر خلاف دو بستر دیگر پایین است.

همتی و  قاضی‌زاده به ترتیب بیشترین داده تلگرام را دارند.

میزان لایک و بازدید محتوای پیرامون رئیسی بیش از سایر نامزدها بوده است.

همتی پس از رئیسی بیشترین بازدید تلگرام و لایک اینستاگرام را دشته است.

جلیلی نیز در توییتر بیشترین لایک را پس از رئیسی دریافت کرده و در جایگاه دوم قرار دارد.

 

 

در هفته گذشته پست‌های کدام نامزدها بیشتر مورد توجه قرار گرفته است؟

 

مرکز پژوهشی بتا با داده کاوی نامزدهای  انتخابات  ۱۴۰۰ به بررسی میزان بازدید تلگرام و لایک در توییتر و اینستاگرام پرداخته است.

میزان لایک و بازدید محتوای پیرامون  رئیسی بیش از سایر نامزدها بوده است.

همتی پس از رئیسی بیشترین بازدید تلگرام و لایک اینستاگرام را دشته است.

جلیلی نیز در توییتر بیشترین لایک را پس از رئیسی دریافت کرده و در جایگاه دوم قرار دارد.

 

 


۸ خرداد

همچنان رییسی پیشتاز در شبکه‌های اجتماعی

مرکز پژوهشی بتا با داده  کاوی  ۶/۲ میلیون پست در فضای مجازی در  ۸ خرداد ۱۴۰۰ با رصد و بررسی پست‌های شبکه‌های اجتماعی پیرامون انتخابات ۱۴۰۰ به نامزدهای این دوره از انتخابات پرداخته است.

۸ خرداد همچنان داده‌های پیرامون رئیسی در هر سه بستر بیش از سایر نامزدها بوده است و نام وی در صدر محتوای انتخاباتی هر سه بستر قرار گرفته است.

بیشترین داده انتخاباتی در اینستاگرام پس از رئیسی به جلیلی اختصاص دارد و همتی  نیز در جایگاه دوم تلگرام قرار دارد.

تولید محتوا پیرامون رضایی در اینستاگرام افزایش یافته و وی در جایگاه سوم این بستر قرار دارد. همچنین وی در توییتر نیز مانند روز گذشته در جایگاه دوم  قرار دارد.

 

رئیسی که همچنان بیشترین تولید محتوا انتخاباتی در تلگرام و اینستاگرام پیرامون وی بوده در صدر لایک  اینستاگرام و بازدید تلگرام قرار دارد.

با وجود اینکه رضایی تولید محتوای کمتری از رئیسی در توییتر دارد اما میزان لایک بیشتری از رئیسی دریافت کرده است.

جلیلی پس از رئیسی بیشترین لایک اینستاگرام را دریافت کرده است.

همتی نیز بیشترین بازدید تلگرام را پس از رئیسی به خود اختصاص داده است.


همتی در تلگرام از رییسی پیشی گرفت

۹ خرداد

مرکز پژوهشی بتا با  داده کاوی ۶/۱ میلیون پست در فضای مجازی در ۹ خرداد ۱۴۰۰ با رصد و بررسی پست‌های شبکه‌های اجتماعی پیرامون  انتخابات  ۱۴۰۰ به نامزدهای این دوره از انتخابات پرداخته است.

۹ خرداد شروع تبلیغات رسمی نامزدها در رسانه ملی بود. بازتاب این تبلیغات در شبکه های اجتماعی دیده شد.

ابراهیم  رئیسی همچنان در صدر محتوای انتخاباتی توییتر و اینستاگرام قرار دارد.

عبدالناصر  همتی در صدر محتوای انتخاباتی تلگرام قرار دارد. دلیل این امر اخبار پیرامون برکناری وی از سمت ریاست بانک مرکزی و حواشی آن بود.

بیشترین داده انتخاباتی در اینستاگرام نیز پس از رئیسی به  همتی اختصاص دارد و وی در در جایگاه دوم این دو بستر قرار دارد.

 

مرکز  پژوهشی  بتا با  داده  کاوی نامزدهای  انتخابات  ۱۴۰۰ به بررسی لایک و بازدید آنها پرداخته است.

۹ خرداد  رئیسی که بیشترین تولید محتوای انتخابتی را در اینستاگرام و توییتر داشت، در صدر لایک اینستاگرام و توییتر قرار دارد.

همتی نیز که در صدر تولید محتوای تلگرام قرار داشت، بیشترین بازدید را در تلگرام دریافت کرده است.

سایر نامزدها نیز متناسب با میزان تولید محتوای منتشر شده پیرامون خود، لایک و بازدید داشته‌اند.


آیا دو قطبی رییسی   همتی در شبکه های اجتماعی در حال شکل گیری است؟

۱۰ خرداد

مرکز  پژوهشی  بتا با  داده  کاوی  ۷/۲ میلیون پست در فضای مجازی در  ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ با رصد و بررسی پست‌های شبکه‌های اجتماعی پیرامون  انتخابات  ۱۴۰۰ به نامزدهای این دوره از انتخابات پرداخته است.

۱۰ خرداد داده‌های پیرامون  رئیسی در هر سه بستر بیش از سایر نامزدها بوده است و نام وی در صدر محتوای انتخاباتی هر سه بستر قرار گرفته است.

بیشترین داده انتخاباتی در اینستاگرام پس از رئیسی به  جلیلی اختصاص دارد.

تولید محتوا پیرامون  همتی در توییتر و تلگرام افزایش یافته و وی در جایگاه دوم این دو بستر قرار دارد.

توجه کاربران به پست‌های منتشر شده از نامزدها

مرکز  پژوهشی  بتا با داده کاوی نامزدهای  انتخابات  ۱۴۰۰ به بررسی لایک و بازدید آن‌ها پرداخته است.

۱۰خرداد  رئیسی که همچنان بیشترین تولید محتوا انتخاباتی در تلگرام و اینستاگرام پیرامون وی بوده در صدر لایک  اینستاگرام و بازدید تلگرام قرار دارد.

با وجود اینکه  همتی تولید محتوای کمتری از رئیسی در توییتر دارد اما میزان لایک بیشتری از رئیسی دریافت کرده است.

در اینستاگرام و تلگرام نیز همتی پس از رئیسی بیشترین لایک را دریافت کرده است.


رقابت جلیلی و همتی در سکو دوم انتخابات

۱۱ خرداد

مرکز  پژوهشی  بتا با  داده  کاوی  ۷/۷ میلیون پست در فضای مجازی در  ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ با رصد و بررسی پست‌های شبکه‌های اجتماعی پیرامون  انتخابات  ۱۴۰۰ به نامزدهای این دوره از انتخابات پرداخته است.

۱۱ خرداد داده‌های پیرامون رئیسی در هر سه بستر بیش از سایر نامزدها بوده است و نام وی در صدر محتوای انتخاباتی هر سه بستر قرار گرفته است.

بیشترین داده انتخاباتی در اینستاگرام و توییتر پس از رئیسی به  جلیلی اختصاص دارد.

بیشترین تولید محتوای انتخاباتی تلگرام نیز پس از رئیسی پیرامون  همتی بوده است.

پست کدام نامزدها بیشتر مورد توجه کاربران قرار گرفته است؟

مرکز  پژوهشی  بتا با داده کاوی نامزدهای  انتخابات  ۱۴۰۰ به بررسی لایک و بازدید آن‌ها پرداخته است.

۱۱خرداد  رئیسی که بیشترین تولید محتوا انتخاباتی در هر سه بستر پیرامون وی بوده در صدر لایک  اینستاگرام و توییتر و بازدید تلگرام قرار دارد.

با وجود اینکه  همتی تولید محتوای کمتری از جلیلی در اینستاگرام دارد اما میزان لایک بیشتری از جلیلی دریافت کرده است.

در توییتر نیز جلیلی پس از رئیسی بیشترین لایک را دریافت کرده است.


آخرین وضعیت نامزدها در شبکه‌های اجتماعی دوهفته مانده به انتخابات

۱۲ خرداد

مرکز  پژوهشی  بتا با  داده  کاوی  ۷/۳ میلیون پست در فضای مجازی در  ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ با رصد و بررسی پست‌های شبکه‌های اجتماعی پیرامون  انتخابات  ۱۴۰۰ به نامزدهای این دوره از انتخابات پرداخته است.

۱۲ خرداد داده‌های پیرامون  رئیسی در هر سه بستر بیش از سایر نامزدها بوده است و نام وی در صدر محتوای انتخاباتی هر سه بستر قرار گرفته است.

در این روز حامیان رضایی با ایجاد موج اینستاگرامی سبب افزایش تولید محتوای وی در این بستر شدند. به این ترتیب بیشترین داده انتخاباتی در اینستاگرام با اختلاف کمی پس از رئیسی به  رضایی اختصاص پیدا کرد.

بیشترین تولید محتوای انتخاباتی تلگرام پس از رئیسی پیرامون  همتی بوده است.

جلیلی و   همتی با میزان محتوای نزدیک هم به ترتیب در جایگاه دوم و سوم توییتر قرار دارند.

پست کدامیک از نامزدها بیشتر مورد توجه کاربران قرار گرفته است؟

مرکز  پژوهشی  بتا با داده کاوی نامزدهای  انتخابات  ۱۴۰۰ به بررسی لایک و بازدید آن‌ها پرداخته است.

۱۲خرداد  رئیسی که بیشترین تولید محتوا انتخاباتی در هر سه بستر پیرامون وی بوده در صدر لایک  اینستاگرام و توییتر و بازدید تلگرام قرار دارد.

با وجود اینکه  همتی تولید محتوای کمتری از رضایی در اینستاگرام دارد اما میزان لایک بیشتری از وی دریافت کرده است.

در بستر توییتر همتی و رضایی با وجود تولید محتوای کمتر از جلیلی لایک بیشتری نسبت به وی دریافت کرده‌اند.

با وجود اینکه  مهرعلیزاده در جایگاه ششم تولید محتوای تلگرام قرار دارد اما از نظر میزان بازدید محتوا در جایگاه سوم است.


۱۳ خرداد

مرکز  پژوهشی  بتا با  داده  کاوی  ۷/۴ میلیون پست در فضای مجازی در  ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ با رصد و بررسی پست‌های شبکه‌های اجتماعی پیرامون  انتخابات  ۱۴۰۰ به نامزدهای این دوره از انتخابات پرداخته است.

۱۳ خرداد داده‌های پیرامون  رئیسی در هر سه بستر بیش از سایر نامزدها بوده است و نام وی در صدر محتوای انتخاباتی هر سه بستر قرار گرفته است.

بیشترین تولید محتوای انتخاباتی تلگرام پس از رئیسی پیرامون  همتی بوده است.

رقابت بین جلیلی و همتی در اینستاگرام و توییتر ادامه دارد.

جلیلی و   همتی با میزان محتوای نزدیک به هم به ترتیب در جایگاه دوم و سوم توییتر و اینستاگرام قرار دارند.

مرکز  پژوهشی  بتا با داده کاوی نامزدهای  انتخابات  ۱۴۰۰ به بررسی لایک و بازدید آن‌ها پرداخته است.

۱۳خرداد رئیسی که بیشترین تولید محتوا انتخاباتی در هر سه بستر پیرامون وی بوده در صدر لایک اینستاگرام و توییتر و بازدید تلگرام قرار دارد.

با وجود اینکه  همتی تولید محتوای کمتری از جلیلی در اینستاگرام دارد اما میزان لایک بیشتری از وی دریافت کرده است.

در بستر توییتر رضایی با وجود تولید محتوای بیشتری از زاکانی و مهرعلیزاده داشته است اما میزان لایک کمتری نسبت به آن دو دریافت کرده‌است.

 

 

شما می توانید متن منتشر شده در خبرگزاری دانشجو در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۴۰۰ را در اینجا بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *