متن کاوی سخنرانی داوطلبان ریاست جمهوری

ثبت نام ریاست جمهوری به پایان رسید و کاندیدهای مردم اقدام به ثبت نام نموده و پس از آن سخنرانی داشتند که حاوی اطلاعات ارزشمندی از قبیل دیدگاه کلی کاندیدا نسبت به مساله ریاست جمهوری، میزان انطباق افکار وی با دغدغه‌های مردم، سیاست خارجی، میزان مقصر دانستن یک نهاد در وضع فعلی کشور (که می‌تواند جهت‌گیری دولت کاندیدای مورد نظر را نسبت به نحوه مدیریت کشور نشان بدهد) و… بوده است.

در این جا با متن‌کاوی به بررسی کلمات و عبارات و تعداد آن‌ها در سخنرانی‌های کاندیداها در ستاد انتخابات پرداخته‌ایم. شدت و ضعف مقدار کلمات و تعداد آنها می‌تواند تصویری خوب از کاندیدای مورد نظر و دیدگاه‌هایش ارائه بدهد که با نمودارهای مختلف به بررسی آن‌ها می‌پردازیم. (عدد کناری هر کلمه تعداد آن کلمه در سخنرانی مربوطه را نشان می‌دهد.)

ابراهیم رئیسی:

نمودار زیر نشان دهنده درصد فراوانی کلمات سخنرانی وی است:

آیت الله رئیسی بعد از ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری، طی یک سخنرانی ۲۳۷ کلمه بکار برده‌اند، پرکاربردترین کلمه وی  “حضور” بوده که ۱۶ بار تکرار شده شته است. در ادامه به بررسی کلماتی که به یک حوزه خاص اشاره دارند می‌پردازیم:

اقتصادی:

۷ کلمه و عبارت ایشان اشاره به مسائل و مشکلات اقتصادی داشته که عبارتند از:

“اقتصاد۳، بیکاری۱، گرانی۱، سفره مردم۱، تولید۱، فساد۱، گره‌گشایی۱”

سیاست خارجی:

در کل ایشان به ۳ کلمه مرتبط با سیاست خارجی اشاره کرده‌اند که از قرار زیر اند:

“سیاست خارجی۱، همسایگان۱، تعامل۱”

نهادها:

وی ۴ بار به کلمه دولت و قوه مجریه اشاره کرده است که در هر چهار مورد به توضیح اولویت داشتن دولت نسبت به قوه قضاییه پرداخته‌اند و اعلام کرده‌اند که حضور ایشان در انتخابات به همین علت است.

آیت الله رئیسی از هیچ شخصی نام نبرده اند.

 

محمود احمدی‌نژاد:

نمودار درصد فراوانی لغات سخنرانی محمود احمدی‌نژاد:

 

 

محمود احمدی‌نژاد یک سخنرانی ۵۲۳ کلمه کرده است که از این حیث طولانی‌ترین سخنرانی محسوب می‌شود.

نهادها:

او در سخنرانی خویش به ۵ نهاد(اگر کلمه حکومت را هم یک نهاد حساب بیاوریم) اشاره کرده که هر ۵ مورد را تخریب کرده است. در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم:

  • حکومت

محمود احمدی‌نژاد ۴ بار کلمه حکومت را بکار برده است که  در سه مورد آن مردم را در مقابل حکومت معرفی کرده است.

  • دولت

وی ۳ بار کلمه دولت را بکار برده است که در یک مورد به جواب رد مردم به دولت برای انتخابات مجلس اشاره کرده و بار در جایی دیگر نیز تشکیل دولت انقلابی را با شائبه مهندسی انتخابات برای انتخاب شدن کاندیدای مورد نظر تصمیم گیرندگان همراه دانسته است.

  • مجلس

او  ۲ بار کلمه مجلس را بکار برده که در هر دو مورد به آن تاخته است.

  • صدا سیما

وی یک بار به صدا سیما اشاره کرده و اتهام دانستن تعداد افراد تایید صلاحیت شده را زده است.

  • دستگاه امنیتی

آقای احمدی نژاد ۲ بار کلمه امنیتی را بکار برده است که در یک مورد آن به عناصر فاسد رخنه کرده در سیستم امنیتی اشاره کرده است.

اقتصاد

دکتر محمود احمدی‌نژاد ۴ بار کلماتی مربوط به مسائل اقتصادی بکار برده‌اند:

“اقتصادی۳، معیشت۱”

از نکات دیگری که میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

کلمه اصلاح یازدهمین کلمه پرتکرار سخنرانی وی بوده که سه بار آن به صورت اصلاح اساسی (وضعیت کشور) بکار رفته است.

همچنین او عبارت رد صلاحیت را پنج بکار برده است و در هر مورد از آن انتقاد کرده است.

او ۲ بار نیز کلمه انحراف را بکار برده است که در هر دو مورد به انحراف از انقلاب اشاره کرده است.

آقای احمدی نژاد نام هیچ شخصی را نبرده است.

 

سعید جلیلی:

نمودار درصد فراوانی لغات سخنرانی سعید جلیلی:

در سخنرانی سعید جلیلی جمعا ۲۵۰ کلمه بکار رفته است که تعداد زیادی از آن مربوط به انتقادات از دولت فعلی و رویه پیش گرفته توسط آن است. کلمات و عباراتی نظیر؛ هشت سال، حل، برنامه، نمایش(اشاره به نمایشی اداره شدن کشور)، مسائل موهوم، اولویت(کشور) و… در انتقاد مستقیم از دولت آقای روحانی بکار رفته‌اند. همچنین او بر اینکه فضای انتخابات باید به دور از نمایش و شعار باشد تاکید کرده است.

اقتصاد:

وی به ۷ کلمه اقتصادی، ۱۴ بار اشاره کرده است:

“تحریم۴، سرمایه۳، اشتغال۲، گرانی۲، تورم۱، بیکار۱، مسکن۱”

نهادها:

تنها نهادی که آقای جلیلی از آن سخن به میان آورده است، دولت بوده که صرفا از آن انتقاد کرده است که نشان می‌دهد وی دولت را مسئول مشکلات کشور می‌داند.

 

 

اسحاق جهانگیری:

نمودار سخنرانی آقای جهانگیری در زیر قابل مشاهده است:

 

 

اسحاق جهانگیری، در سخنرانی خود ۵۲۱ عدد کلمه بکار برده است که مهمترین مفاهیم اشاره شده از قرار زیراند:

اقتصاد:

۲۳ کلمه اقتصادی به تعداد ۳۷ بار تکرار شده‌اند. این حجم از لغات اقتصادی نشان از دیدگاه وی نسبت به مساله ریاست جمهوری و نیاز اقتصادی مردم دارد. نمونه کلمات بکار رفته به همراه تعداد تکرارشان در زیر آمده است:

“تحریم۸، معیشت۲، توسعه۲، تولید۲، منافع۲، رفاه۲، فقر۲، اقتصادی۲، ثروت۱، شکاف۱، درآمدی۱، ترانزیت۱، لوله(نفت)۱، کولبری۱، بیکاری۱، سرمایه۱، بودجه۱، صنعت۱، کشاورزی۱، رایگان۱، غنا۱ “

نهادها:

وی فقط از دولت به تعداد ۷ مرتبه نام برده است که در اکثریت موارد از دولت آینده خود صحبت کرده است.

سیاست خارجی:

او از دو کلمه توافق و برجام هر کدام ۲ مرتبه استفاده کرده که هر بار که از برجام نام برده از احیای مجدد آن یاد کرده است. هر بار که از توافق استفاده شده نیز با عبارت “توافق داخل و خارج ” استفاده شده که دیدگاه ایشان نسبت به مسائل بین المللی و داخلی را نشان می‌دهد.

کرونا:

دو بار نیز کلمه‌های کرونا و واکسیناسون بکار رفته است که هر بار به واکسیناسیون رایگان در کشور اشاره شده است.

 

 

محسن رضایی:

 

نمودار کلی صحبت‌های محسن رضایی در زیر قابل مشاهده است:

 

 

محسن رضایی پس از  ثبت نام در انتخابات سخنرانی کردند که آمار ۳۷۰ کلمه بکار رفته در آن به شرح زیر است:

اقتصادی:

او ۴۵ کلمه و بیش از ۴۰ جمله که به طور مستقیم به مباحث اقتصادی مربوط بوده بکار برده است. لغات و تعدادشان از این قرارند:

“اقتصاد و اقتصادی ۱۵ ، اقتصاددان۲، بورس۴  ، تومان۲، ریال۱، قیمت۱ ، ارزان۱، خریدن۲، مشتری۱، مصرف کننده۱، گران۱، فروختن۲، منافع۳، پول۱، بیت المال۱، خسارت(اقتصادی)۱، مالباختگان۱، ضرر۱، بیکاری۱، معیشت۱، دلار۱، سکه۱”

عبارات “صندوق جبران ضرر مالباختگان” و “ایالت اقتصادی” بکار رفته توسط ایشان نیز اشاره به نظریات اقتصادی وی دارند.

اشخاص:

وی نام ۴ شخص را بکار برده است که در آنها امام خمینی، شهید حاج قاسم سلیمانی، شهید باکری و شهید همت دیده می‌شوند.

سیاست خارجی:

دکتر محسن رضایی همچنین نام کشورهایی مثل ترکیه،امارات و عمان را بکار برده، همچنین از اتحادیه‌ی کشورهای جنوب غرب آسیا سخن به میان آورده که نشان دهنده طرز فکر ایشان در مورد سیاست خارجی است

نهادها:

وی ۸ بار از دولت ،۱ بار از مجلس و ۲ بار نیز از قوه قضائیه نام برده است.

 

 

محسن هاشمی:

 

نمودار کلی صحبت‌های محسن هاشمی در زیر قابل مشاهده است

محسن هاشمی نیز در یک سخنرانی ۱۸۳ کلمه‌ای کوتاه، به بیان نظراتش پرداخته است که به تحلیل آن می‌پردازیم:

کلمات اقتصادی:

محسن هاشمی، در کل ۱۳ کلمه مربوط به حوزه اقتصاد بکار برده است.

اقتصاد۵ ، رفاه۴ ، معیشت۳، رکود۱

اشخاص:

روحانی۱، هاشمی(پدر)۱، ترامپ۱ و جهانگیری۱

سیاست خارجی:

توافق۱، برجام۱، مذاکرات۱

 

 

سعید محمد:

نمودار سخنرانی وی در زیر مشاهده می‌شود:

 

سعید محمد بعد از ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری، سخنرانی‌۲۷۰ کلمه‌ای کردند که از مهمترین مفاهیم اشاره شده می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

اقتصادی:

 ۳۴ بار به کلمات اقتصادی اشاره کرده است که عبارتند از:

“سفره۴، اقتصادی۳، سرمایه۳، یارانه۲، بورس۲، تولید۲، توسعه۲، تحریم۲، معیشت۱، صنعت۱، خودرو۱، بازار۱، بانکی۱، منابع۱، خام فروشی۱، مسکن۱، اشتغال۱، رونق۱، تجاری۱، بازرگانی۱، گردشگری۱، اقتصاد۱”

وی به هیچ  مفهومی به اندازه اقتصاد نپرداخته است که نشان از طرز تفکر ایشان و دیدگاهشان نسبت به مساله ریاست جمهوری است.

نهادها:

دکتر سعید محمد به سه نهاد اشاره کرده‌اند که از قرار زیر هستند:

دولت۸، نظام۳، مجلس۱

کلمه دولت در جملاتی برای انتقاد به دولت کنونی، ترسیم دولت خود و … بکار رفته است.

سیاست خارجی:

سعید محمد کلمات برجام، مذاکرات و شرق را هر کدام یک بار بکار برده و ضمن بیان انتقاداتی اعلام کرده که در برجام باقی می‌ماند زیرا این قرارداد از تعهدات ایران است. ضمنا اعلام کرده است که در دولتش به شرق نگاه خواهد داشت.

وی ۴ بار نیز کلمه عدالت را بکار برده است.

 

 

علی لاریجانی:

نمودار سخنرانی وی در زیر مشاهده می‌شود

 

علی لاریجانی پس از ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری، در سخنرانی خود ۴۲۴ کلمه به کار برده به کلمات بکار رفته آن پرداخته‌ایم:

اقتصادی:

کلمات اقتصادی آقای دکتر لاریجانی به شرح زیر هستند که حاوی ۱۲ کلمه است:

“تجارت۳، تولید۲، بلوکه۲، فروختن۱، پول۱، نفت۱، ثروت۱، صادرات۱”

سیاست خارجی:

ایشان جمعا ۲۲ کلمه در رابطه با سیاست خارجی بکار برده‌اند که ناشی از فضای فکری وی نسبت به مساله ریاست جمهوری است:

۱۴ بار کلمه “سیاست” بکار رفته که ۶ بار “سیاست خارجی” بوده است. یک بار نیز به عبارت “روابط خارجی” به این موضوع اشاره کرده‌اند.(۷بار اشاره به سیاست خارجی)

کلمات مرتبط با سیاست خارجی نیز عبارتند از:

” بین المللی ۴، منطقه۲، شرق۲، غرب۲، صهیونیست۱، فلسطین۱، مذاکرات۱، برجام۱، شهید قاسم سلیمانی۱″

اشخاص:

آقای لاریجانی نام ۹ نفر را نیز در این سخنرانی بکار برده است:

“آیت الله خامنه‌ای۳، سعدی۳، شهید مطهری۲، هاشمی رفسنجانی۲، روحانی۲، محمد خاتمی۱، امام خمینی ۱ و شهید سلیمانی۱ مرتبه”

ذکر نام‌های آقایان هاشمی،روحانی و خاتمی برای رفع اتهام از خود ایشان در مورد تشکیل سوم روحانی بوده است.

 

 

امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی:

 

نمودار سخنرانی وی در زیر مشاهده می‌شود

 

 

قاضی‌زاده هاشمی نیز در سخنرانی خود پس از ثبت نام، ۲۳۴ کلمه بکار برده است که پس از متن‌کاوی به نتایج زیر می‌رسیم:

نهادها:

دولت۱۰، مجلس۴ و نظام۴ از کلماتی هستند که به یک نهاد اشاره داشته‌اند.

از ۱۰ موردی که وی کلمه دولت را بکار برده است فقط دو مورد انتقاد به دولت فعلی ایران اشاره داشته است و باقی ۸ مورد همگی به توصیف دولتی است که دکتر قاضی‌زاده خودش قصد تشکیل آن را دارد.

در اشارات وی به مجلس نیز از ۴ مورد، ۳ بار به دلیل بیان سابقه کاری خود در مجلس این کلمه تکرار شده است و یک بار نیز صحبت از پیگیری مساله سربازی از طریق مجلس به میان آمده است.

کلمه نظام نیز در هر ۴ موردی که استفاده شده با حمایت کامل از طرف وی همراه بوده است.

سیاست خارجی:

از عبارات مربوط به سیاست خارجی کلمات برجام ۲ مرتبه و مذاکره ۴ مرتبه هستند. برجام در هر  دو مورد با رویکرد انتقادی نسبت به خود برجام و امضا کنندگان برجام همراه بوده است. ولی ایشان ذکر کرده‌اند که ماندن در برجام را کلیت نظام باید تصمیم بگیرد.

کلمه مذاکره نیز بیشتر در انتقاد به مذاکره کنندگان دو طرف ایرانی و امریکایی بکار رفته است.

اقتصاد:

وی کلماتی نظیر ثروت۲، پول۱، نقدینگی۱ و مالی۱ را بکار برده‌اند که بیشتر به ثروت خدادادی کشور اشاره داشته است.

طرح‌ها و برنامه‌ها:

یک بخش پررنگ در سخنرانی ایشان، (که کمتر به شکل مستقیم توسط سایر کاندادها مورد توجه قرار گرفت) طرح‌ها و برنامه‌های وی برای اداره کشور بوده است.

او در ۹ مورد به کلمه برنامه و برنامه ریزی اشاره کرده که در همه موارد به برنامه‌های دولت خود پرداخته است. یک مورد نیز به پروژه اشاره شده است که از همین قرار است. عبارات “۱۹ برنامه”، “۸ برنامه دارای اولویت” و “۲۸۶ پروژه” نشان از برنامه‌دار دارند.

 

 

شما می توانید متن منتشر شده در خبرگزاری دانشجو در تاریخ ۳ خرداد ۱۴۰۰ را در اینجا بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.