چه کار می کنیم؟

 

هشتگ‌ها و فیک‌ها

مرکز پژوهشی بتا / هَشتَگ با نشان #، یک نماد پیشوندی است که در شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌شود. هشتگ برچسبی است برای دسته‌بندی و به اشتراک‌گذاری پست‌ها و نظرات درباره‌ موضوعی خاص در فضای مجازی

ادامه مطلب

 

هشتگ‌ها و فیک‌ها

مرکز پژوهشی بتا / هَشتَگ با نشان #، یک نماد پیشوندی است که در شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌شود. هشتگ برچسبی است برای دسته‌بندی و به اشتراک‌گذاری پست‌ها و نظرات درباره‌ موضوعی خاص در فضای مجازی

ادامه مطلب

 

هشتگ‌ها و فیک‌ها

مرکز پژوهشی بتا / هَشتَگ با نشان #، یک نماد پیشوندی است که در شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌شود. هشتگ برچسبی است برای دسته‌بندی و به اشتراک‌گذاری پست‌ها و نظرات درباره‌ موضوعی خاص در فضای مجازی

ادامه مطلب

 

هشتگ‌ها و فیک‌ها

مرکز پژوهشی بتا / هَشتَگ با نشان #، یک نماد پیشوندی است که در شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌شود. هشتگ برچسبی است برای دسته‌بندی و به اشتراک‌گذاری پست‌ها و نظرات درباره‌ موضوعی خاص در فضای مجازی

ادامه مطلب

همراهان بــتا (لیست مشتریان)

رسانه‌های همکار

اعضا تیم بــتا

دکتر محسن دوباشی
رئیس هیئت مدیره

دکتر محسن فینی‌زاده
مدیرعامل

مهندس سها صالح
مدیر دپارتمان علم داده

دکتر محمدامین صدقی
مدیر پروژه ومسئول آموزش

مهندس مریم دبیری
مدیر پروژه

علی شیرزادی فخر
مسئول هویت سازمانی

آشنایی بیشتر با اعضای تیم

ارتقا کسب و کار خود را با مرکز پژوهشی بتا شروع کنید.

با بهره‌مندی از متخصصان علوم انسانی و مهندسان داده